เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: จังหวัดลำพูน ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเสาธงสูง ๓๐ เมตร บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง จำนวน ๙๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

วันที่ 20 ส.ค. 2564, 15:16 [ จำนวนคนเข้าดู 241 ]

จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด

0 0 0 0 5 3 1 4 5

วันนี้

จำนวน

213

สัปดาห์นี้

จำนวน

2377

เดือนนี้

จำนวน

6513

ลิงค์ที่น่าสนใจ

แผนที่การเดินทาง

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]